جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

45 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 20 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40000 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 19 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17590000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
87/1 میلیون تومان
مساحت زمین: 396 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 34000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 144 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 902 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
36 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 475 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 ماه و 13 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 1 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 20 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 ماه پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 125 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین زنجانزمین ابهرزمین خرمدرهزمین طارم