جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

36 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 475 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 17 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 5 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 24 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 4 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 125 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 7 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 8 ماه و 20 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 914 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 28 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 9 ماه و 16 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 231 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 9 ماه و 18 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 24 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 404 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 ماه و 27 روز پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 9 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین زنجانزمین ابهرزمین خرمدرهزمین طارم