جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان زنجان

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 22 ساعت پيش
126 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17590000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 95 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1500 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 411 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 312 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 71 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2800000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ابهرزمین ایجرودزمین خدابنده