جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان يزد

225 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 11 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 720 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 319 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 11 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 214 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 23 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 195 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
106 میلیون تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 646 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
144 میلیون تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
595 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین یزدزمین اردکانزمین تفت