جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان يزد

750 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 4 ساعت پيش
425 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 24 روز و 11 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 194 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 670 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 462 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
265 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
139 میلیون تومان
مساحت زمین: 174 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 798 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20/2 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
370 میلیون تومان
مساحت زمین: 178 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 58 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
2/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 570 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین یزدزمین ابرکوهزمین بهابادزمین تفتزمین مهریز