جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان يزد

55 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 275 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 3 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 437 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 228 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
77/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2371 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 75 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 7/4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 715 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 531 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 29 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 15/35 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
996 میلیون تومان
مساحت زمین: 637 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین یزدزمین ابرکوهزمین اردکانزمین بهابادزمین تفتزمین مهریز