جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کن

23 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 85 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 470 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
88 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 349 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 10 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 29 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 3 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 11 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 26 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 263 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 12 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمال