جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رباط کریم

240 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 1 ساعت پيش
220 میلیارد تومان
مساحت زمین: 51000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 346 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 2 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 14 ساعت پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 25 روز و 22 ساعت پيش
88 میلیارد تومان
مساحت زمین: 22000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 28 روز پيش
16/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 202 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
93 میلیون تومان
مساحت زمین: 108 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 861 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 147 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 6600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 32000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 187 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 87 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رباط کریمزمین بوستانزمین گلستان