جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رباط کریم

240 میلیون تومان
مساحت زمین: 152 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 23 ساعت پيش
5/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 20 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 947 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 20 ساعت پيش
995 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
132 میلیون تومان
مساحت زمین: 132 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
3/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 5 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 114 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 10525 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رباط کریمزمین بوستانزمین گلستان