جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

فوق العاده
2/22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی

شماره تماس: 4419-407 (0912)
شماره تماس: 1258-935 (0935)
151
1500 متر زمین خالی سند تک برگ کاربری کشاورزی واقع در شاهدشهر، زمزم قطعه 274 نقشه utm مرزبندی مشخص مناسب برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و احتمال تغیر کاربری منطقه به صنعتی در آینده نزدیک.
ویژه
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 3 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 ساعت و 14 دقيقه پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 19 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 131 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 23 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 13 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 8 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 12 روز و 23 ساعت پيش
55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 130 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 13 ساعت پيش
470 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 120/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 96 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 16 ساعت پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 148/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 21 ساعت پيش
400 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9230 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 43/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 15 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین