جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 3 دقيقه پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 14 ساعت پيش
768/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11830 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 65 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 4 ساعت پيش
270 میلیارد تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 13 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 23 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 19 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 34/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 8 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 17 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 805 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 6 ساعت پيش
400 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1600 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 11 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 366 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 4 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین