جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان تهران

3/498 میلیارد تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 16/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 13 دقيقه پيش
400 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9230 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 43/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 3 ساعت پيش
70 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 46/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 23 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 3 ساعت پيش
2/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 21 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 17 ساعت پيش
6/84 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 12 ساعت پيش
4/98 میلیارد تومان
مساحت زمین: 359 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 21 ساعت پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 791 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 21 ساعت پيش
55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 12 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2500 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 20 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین اسلام‌شهرزمین پاکدشتزمین دماوندزمین رباط کریمزمین ریزمین شهریارزمین فيروزکوهزمین قدسزمین لواسانزمین ملاردزمین ورامین