جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

140 میلیون تومان
مساحت زمین: 232 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 603 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 126 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 560 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 36000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 611 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 28000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 21 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 280 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
224 میلیون تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 4 روز پيش
95/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 238 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 238 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سمنانزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر