جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

510 میلیون تومان
مساحت زمین: 468 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 16 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 5382 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 29 روز و 9 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 468 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
670 میلیون تومان
مساحت زمین: 6700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 295 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 6768 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 29 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: پارکینگ
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 455 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 549 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 222 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسار