جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان سمنان

200 میلیون تومان
مساحت زمین: 6768 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 29 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 11 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 26 روز و 13 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: پارکینگ
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 455 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 549 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 222 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 4560 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 21 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
345 میلیون تومان
مساحت زمین: 699 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 493 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 87 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 21000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین دامغانزمین شاهرودزمین گرمسارزمین مهدی‌شهر