جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 21 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 15 روز و 4 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 3200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 156 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 171 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 128 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم