جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
175 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 19 روز و 11 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
3/525 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2820 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
6/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
4/292 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1073 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 29 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
2/96 میلیارد تومان
مساحت زمین: 740 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
5/46 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1365 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 63 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 698 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 217 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم