جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قم

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 8 ساعت پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 15 ساعت پيش
2/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 232 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 4 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
430 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 39 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 531 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 17/8 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 840 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 176 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/3 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 11 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 26 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قم