جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

125 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 312 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز و 8 ساعت پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 82700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 114 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 11 ساعت پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 247 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 110000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 49 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 27 روز پيش
1/08 میلیارد تومان
مساحت زمین: 27000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 168 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان