جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 9 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 3000 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 10 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 روز و 8 ساعت پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 998 متر
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 19 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 12 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 11 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 19 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 144 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین بوئين زهرازمین تاکستان