جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 472 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 1 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 57000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 5 ساعت پيش
192 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 13 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 17 ساعت پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 465 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
78 میلیون تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3800 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 921 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین بوئين زهرازمین تاکستان