جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

120 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 روز و 2 ساعت پيش
506 میلیون تومان
مساحت زمین: 532 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 951 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 12 روز و 22 ساعت پيش
6/21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 34500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 5 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 47000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 106 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 52 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 233 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 987 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 21 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 44 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان