جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

600 میلیون تومان
مساحت زمین: 24000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 1 ساعت پيش
21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 140000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 800 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 51000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 41 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3149 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 26 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 104 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 23 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 24000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین تاکستان