جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

340 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 226 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
37/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 18 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 23 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1037 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
410 میلیون تومان
مساحت زمین: 6840 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 59 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 114 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
820 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 919 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین بوئين زهرا