جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 9 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 919 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 3 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 2 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 19 روز و 1 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 2 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 22 روز و 15 ساعت پيش
5/301 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5580 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: پارکینگ
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 4 ساعت پيش
605 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 48 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 472 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 57000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین بوئين زهرازمین تاکستان