جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 18 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 19 روز پيش
370 میلیون تومان
مساحت زمین: 1052 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 351 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 44/45 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 4200 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 214 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 720 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 84 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
1/94 میلیارد تومان
مساحت زمین: 313 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
4/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان