جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 14 ساعت پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 950 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1084 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 184 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
3/437 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6250 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
940 میلیون تومان
مساحت زمین: 47000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2178 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 688 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
44 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2360 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 12 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
437/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 312 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 82700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 114 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین بوئين زهرازمین تاکستان