جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

1/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1300 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 10 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 6 ساعت پيش
980 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 980 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 23 روز و 7 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 3 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
13/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4650 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 235 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 790 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
1/285 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 183 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 347 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین بوئين زهرازمین تاکستان