جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان قزوين

1/08 میلیارد تومان
مساحت زمین: 27000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 14 روز و 21 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 15 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 168 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 180000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 2950 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 76 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 52 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 450000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قزوینزمین آبیکزمین البرززمین بوئين زهرازمین تاکستان