جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 18 ساعت پيش
2/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 125000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 18 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 18 ساعت پيش
1/14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 17 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 12 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 168 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 297 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 357 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 616 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
2/604 میلیارد تومان
مساحت زمین: 186 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 5 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوه