جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

450 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 7 ساعت پيش
5/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 6 ساعت پيش
202/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 1350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 460000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
448 میلیون تومان
مساحت زمین: 359 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 8640 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 571 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
2/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 125000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین تفرشزمین خمینزمین زرندیهزمین ساوه