جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

945 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 1 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 108 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 22 روز و 21 ساعت پيش
76 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 38 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 7 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
76 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 38 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
1/426 میلیارد تومان
مساحت زمین: 317 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین آشتیانزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوهزمین محلات