جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

69 میلیون تومان
مساحت زمین: 70 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 985 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 9 ساعت پيش
1/12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 21 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 12 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 212 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 10 روز پيش
575 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 17 روز پيش
5/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین خمینزمین زرندیهزمین ساوه