جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

620 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 3 ساعت پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 3 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
599/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 899 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 667 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 608 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 10 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین زرندیهزمین ساوهزمین شازند