جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
500 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3300000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 151 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 12 ساعت پيش
10/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 274 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 194 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
707 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 800 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 144 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
3/84 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 13 روز پيش
13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14730 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 882 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 13 روز پيش
371 میلیون تومان
مساحت زمین: 531 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 698 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین آشتیانزمین تفرشزمین خمینزمین دلیجانزمین زرندیهزمین ساوهزمین محلات