جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 20 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 212 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 7 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
575 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
5/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
202/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 1350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 460000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
448 میلیون تومان
مساحت زمین: 359 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین تفرشزمین زرندیهزمین ساوه