جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

400 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 12 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 16 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 18 ساعت پيش
948 میلیون تومان
مساحت زمین: 474 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
7/608 میلیارد تومان
مساحت زمین: 634 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 647 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
13/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 27 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 27/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین آشتیانزمین خمینزمین زرندیهزمین ساوهزمین کمیجان