جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان مرکزي

1/105 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 85 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 57 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1108 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 406 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 153 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 653 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
98 میلیون تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 204 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 2 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 3 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 52 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 26 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اراکزمین زرندیهزمین ساوهزمین کمیجان