جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در شمال - مازندران

1/998 میلیارد تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 1 ساعت پيش
50/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16700 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 2 ساعت پيش
2/533 میلیارد تومان
مساحت زمین: 206 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19/5 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 5 ساعت پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 285 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 2 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 563 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 4 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 4 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 11 روز پيش
684 میلیون تومان
مساحت زمین: 285 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 11 روز و 1 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 5 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 253 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8/45 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 14 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 18 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 4 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ساریویلا در ساریزمین آملویلا در آملزمین بابلویلا در بابلزمین بابلسرویلا در بابلسرزمین بهشهرویلا در بهشهرزمین تنکابنویلا در تنکابنزمین چالوسویلا در چالوسزمین رامسرویلا در رامسرزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین فریدونکنارویلا در فریدونکنارزمین قائم‌شهرویلا در قائم‌شهرزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین نکاویلا در نکازمین نورویلا در نورزمین نوشهرویلا در نوشهر