جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 135 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 23 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 16 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 175 متر
آگهی توسط مالک 15 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 106 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 23 روز و 13 ساعت پيش
115 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 469 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 31000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 145 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 233 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
117 میلیون تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 68 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 106 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهر