جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

879 میلیون تومان
مساحت زمین: 586 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
160/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 321 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
543/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 418 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
154/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 222 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 698 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 321 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 591 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/05 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
136 میلیون تومان
مساحت زمین: 227 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
47 میلیون تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 254 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
26 میلیون تومان
مساحت زمین: 246 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 105 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 21 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 98 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهر