جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 17 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 18 روز و 7 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 19 روز و 14 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 457 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 818 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
490 میلیون تومان
مساحت زمین: 378 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
5/254 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5254 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 53 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
4/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهر