جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بهشهر

116 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 703 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 16 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 10 ساعت پيش
133/7 میلیون تومان
مساحت زمین: 191 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
879 میلیون تومان
مساحت زمین: 586 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
160/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 321 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
543/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 418 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
154/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 222 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 698 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 321 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 591 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/05 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
136 میلیون تومان
مساحت زمین: 227 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 599 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
115 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 469 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بهشهرویلا در بهشهر