جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

فوق العاده
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 0844-501 (0912)
6/5 هزار
1- زمین به27 قطعه 500 متری تفکیک که هر یک دارای سند شش دانگ منگوله دار جداگانه می باشد(27 سند). 2- دور زمین مجموعه شهرک دیوار کشی شده و بین قطعات دیوار سبز است. 3- خیابان های داخلی شهرک احداث شده است. 4- آب، برق، گاز تا سر زمین است و مجموعه دارای یک حلقه چاه نیز می باشد. 5- امکان فروش بصورت تکی یا ردیفی نیز وجود دارد.
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 119 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 روز و 1 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 834 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 899 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 40 دقيقه پيش
1/62 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 44 متر
آگهی توسط مالک 7 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 660 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 18 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 680 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 18 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3208 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 716 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 910 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 659 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 21 ساعت پيش
82 میلیون تومان
مساحت زمین: 222 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 369 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 19 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 332 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 301 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 9 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 41 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 15 ساعت پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 535 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/1 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 6 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد