جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 6 ساعت پيش
24/384 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1524 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 11 ساعت پيش
52/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 149 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 12 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 12 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 12 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 12 ساعت پيش
960 میلیون تومان
مساحت زمین: 271 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
330 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 37 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 24 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 25 روز پيش
19/404 میلیارد تومان
مساحت زمین: 924 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 21 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 28 روز پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد