جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

2/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 253 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 12 ساعت و 28 دقيقه پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 12 ساعت پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1215 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 23 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
2/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 37/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 6 روز پيش
5/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 622 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 369 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
3/074 میلیارد تومان
مساحت زمین: 473 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 12 روز پيش
47 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 17 روز پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد