جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

فوق العاده
4/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 256 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 16/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر

شماره تماس: 8414-379 (0912)
شماره تماس: 8414-379 (0930)
1/2 هزار
داخل بافت و مسکونی سند تک برگ 6 دانگ بر 20 متر لوکیشن و دسترسی خوب ایده ال برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری 09123798414 09303798414 نقدی
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 9 ساعت پيش
8/732 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1247 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 10 ساعت پيش
8/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 24/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 6 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 20 ساعت پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1247 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 51 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 8 ساعت پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 580000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 51 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 2 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 563 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 612 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 32/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
4/24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد