جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

5/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 377 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 12 ساعت پيش
5/58 میلیارد تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 31 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 8 ساعت پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1121 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 18 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 4 روز پيش
2/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 290 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 878 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3650 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
2/017 میلیارد تومان
مساحت زمین: 262 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/6 میلیون تومان
کاربری: آموزشی
طول بر اصلی: 18/36 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1060 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 17/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد