جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در عباس آباد

20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 502 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 39/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 3 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 9 ساعت پيش
55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 6 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 258 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 23/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5373 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
2/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 253 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1215 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین عباس آبادویلا در عباس آبادزمین کلارآبادویلا در کلارآباد