جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 11 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 18 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 10 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 22 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1987 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 201 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 233 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
610 میلیون تومان
مساحت زمین: 1220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه