جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 13 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 515 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 18 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 486 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 31/92 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
480 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
3/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
1/17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
2/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 182 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 449 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
110 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4451 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 24/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه