جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

5/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 768 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 19 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 523 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 7 ساعت پيش
1/08 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1350 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 10 ساعت پيش
1/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13/6 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 19 ساعت پيش
6/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1057 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 8 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 3 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
2/17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 604 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 730 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه