جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 17 ساعت پيش
5/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 14 ساعت پيش
10/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 16 روز و 1 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 216 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 5 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6876 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 174 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 18 روز و 7 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 203 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 591 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 21 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6876 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 174 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 405 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 617 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 5 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1787 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
728 میلیون تومان
مساحت زمین: 1040 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه