جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

910 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 13 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 615 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 18 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6876 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 436 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 6 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 17 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 652 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 29 روز و 10 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 9 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 590 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 254 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 521 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
175/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه