جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

900 میلیون تومان
مساحت زمین: 3036 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 296 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 20 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 19 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 11 ساعت پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 1305 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 252 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 17 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 310 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 16 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 901 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 443 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
54 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
1/07 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 201 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 31000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 483 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه