جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در سوادکوه

2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1787 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 16 دقيقه پيش
728 میلیون تومان
مساحت زمین: 1040 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 22 روز و 15 ساعت پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6789 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 279 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 22 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1673 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6876 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 218 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3035 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 329 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
1/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1857 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 780 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 269 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین سوادکوهویلا در سوادکوهزمین شیرگاهویلا در شیرگاه