جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در قائم‌شهر

2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 1 ساعت پيش
356 میلیون تومان
مساحت زمین: 178 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 روز و 2 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 11 ساعت پيش
182 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 24 روز و 1 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 909 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 13 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 4 ساعت پيش
495 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5005 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 299 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 650 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قائم‌شهرویلا در قائم‌شهرزمین کیاکلاویلا در کیاکلا