جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در قائم‌شهر

450 میلیون تومان
مساحت زمین: 325 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 325 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 18 ساعت پيش
820 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 745 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 26 روز و 8 ساعت پيش
1/74 میلیارد تومان
مساحت زمین: 348 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/5 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 14 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
620 میلیون تومان
مساحت زمین: 268 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
620 میلیون تومان
مساحت زمین: 1360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 455 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 318 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 325 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 923 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 363 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 571 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
98 میلیون تومان
مساحت زمین: 1520 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین قائم‌شهرویلا در قائم‌شهرزمین کیاکلاویلا در کیاکلا