جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در آمل

2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 23 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 23 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 8 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 8 ساعت پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3876 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 696 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 140 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
94/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 63000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 230 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 3 روز پيش
8/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 28000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 3 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 153 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1/575 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 8 روز پيش
757 میلیون تومان
مساحت زمین: 344 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4915 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 813 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین آملویلا در آملزمین دابودشتویلا در دابودشتزمین لاریجانویلا در لاریجان