جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 18 ساعت پيش
8/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 373 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
1/136 میلیارد تومان
مساحت زمین: 284 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
8/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 11 روز پيش
7/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 18 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 29 روز پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین لاله آبادویلا در لاله آباد