جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 12 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 121 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 19 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 5 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 101 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 990 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 5 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 4 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 4 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 22000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 136 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
1/321 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 176 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
104/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 349 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1156 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 432 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین لاله آبادویلا در لاله آباد