جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 9 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 14 روز و 15 ساعت پيش
7/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 18 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 13 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 2 روز پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 9 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 24000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 444 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 130 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
487/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 16 روز پيش
1/032 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
6/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 261 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 26 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
1/02 میلیارد تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین بندپی غربیویلا در بندپی غربیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد