جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابل

3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 13 ساعت پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 190 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
800 میلیون تومان
تعداد بر: 1 بر
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 22 ساعت پيش
874/3 میلیون تومان
مساحت زمین: 793 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
799/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 999 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
1/095 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
625 میلیون تومان
مساحت زمین: 161 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
4/063 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 3000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 680 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 39/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلویلا در بابلزمین بابل کنارویلا در بابل کنارزمین بندپی شرقیویلا در بندپی شرقیزمین گتابویلا در گتابزمین لاله آبادویلا در لاله آباد