جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نور

9/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز پيش
245/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 186 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 7 ساعت پيش
672/7 میلیون تومان
مساحت زمین: 434 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 7 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 8 ساعت پيش
399/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 740 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 8 ساعت پيش
9/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 8 ساعت پيش
244 میلیون تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 9 ساعت پيش
1/826 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1107 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 41 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 12 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 72 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 7 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 6 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 12 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 216 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 15 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نورویلا در نورزمین چمستانویلا در چمستان