جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نور

1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 12 ساعت پيش
2/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 29 روز و 17 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 820 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 3 روز پيش
3/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
2/775 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1850 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
361 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 21 روز پيش
3/536 میلیارد تومان
مساحت زمین: 208 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 17 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 472 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3490 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 280 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نورویلا در نورزمین بلدهویلا در بلدهزمین چمستانویلا در چمستان