جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نور

1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 6 ساعت پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1123 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 8/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 4 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 463 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 11 ساعت پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 1 ساعت پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 17 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 2 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 11 ساعت پيش
1/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 5 ساعت پيش
4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 547 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 7 ساعت پيش
3/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 214 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 17/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مشاور املاک 26 روز و 1 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 26 روز و 7 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نورویلا در نورزمین بلدهویلا در بلدهزمین چمستانویلا در چمستان