جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نور

874 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 23 ساعت پيش
456 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز پيش
462 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز پيش
1/08 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 23 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز پيش
875 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز پيش
717/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز پيش
189 میلیون تومان
مساحت زمین: 1260 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نورویلا در نورزمین بلدهویلا در بلدهزمین چمستانویلا در چمستان