جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نور

ویژه
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 520 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 20 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 2 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 860 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 290 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 18 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 18 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 35 تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 692 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
112 میلیون تومان
مساحت زمین: 224 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 80 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
2/16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
113 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 452 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نورویلا در نورزمین بلدهویلا در بلدهزمین چمستانویلا در چمستان