جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در ساری

300 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 5 ساعت پيش
149/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 12 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 14 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 860 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 697 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 186 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 725 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 1 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 11 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 16 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 روز و 22 ساعت پيش
780 میلیون تومان
مساحت زمین: 488 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 10 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 15 ساعت پيش
159 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 16 ساعت پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 165 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 2 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ساریویلا در ساریزمین چهاردانگهویلا در چهاردانگهزمین دودانگهویلا در دودانگهزمین رودپیویلا در رودپیزمین کلیجان رستاقویلا در کلیجان رستاقزمین میان دورودویلا در میان دورود