جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

ویژه
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 22 روز و 5 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 18 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 437 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 21 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 21 ساعت پيش
337 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 17 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 16 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1346 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 891 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 1 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 19 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1998 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 24 روز و 12 ساعت پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
215 میلیون تومان
مساحت زمین: 530 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 405 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
198 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود