جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در محمودآباد

700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 11 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 247 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 17 ساعت پيش
620 میلیون تومان
مساحت زمین: 201 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
12/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 6 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 21 روز پيش
1/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
929/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
2/204 میلیارد تومان
مساحت زمین: 551 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 33/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
426 میلیون تومان
مساحت زمین: 213 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین محمودآبادویلا در محمودآبادزمین سرخ رودویلا در سرخ رود