جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

1/465 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1047 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ساعت و 17 دقيقه پيش
672 میلیون تومان
مساحت زمین: 1920 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ساعت و 35 دقيقه پيش
490 میلیون تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 16 ساعت و 48 دقيقه پيش
526 میلیون تومان
مساحت زمین: 277 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1324 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 377 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 3 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
2/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 102 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 3 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1440 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 833 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 19 ساعت پيش
212 میلیون تومان
مساحت زمین: 527 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 402 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 22 ساعت پيش
1/82 میلیارد تومان
مساحت زمین: 728 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 17 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر