جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

1/116 میلیارد تومان
مساحت زمین: 279 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 12 ساعت پيش
2/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 6 ساعت پيش
2/015 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 15 ساعت پيش
13/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 17 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 15 ساعت پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 22 ساعت پيش
3/534 میلیارد تومان
مساحت زمین: 930 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 14 ساعت پيش
63 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8/4 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 14 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 14 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 630 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 15 ساعت پيش
73/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 77 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 16 ساعت پيش
87/208 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10024 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 17 ساعت پيش
65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 17 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر