جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 23 ساعت پيش
8/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1371 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 18 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 16 روز و 18 ساعت پيش
4/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 20 ساعت پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
1/21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
4/93 میلیارد تومان
مساحت زمین: 308 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1199 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 20 روز پيش
3/84 میلیارد تومان
مساحت زمین: 640 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر