جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

ویژه
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 257 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 14 ساعت پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 ساعت و 58 دقيقه پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11890 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 504 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 11 ساعت پيش
125 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 14 ساعت پيش
3/74 میلیارد تومان
مساحت زمین: 680 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 14 ساعت پيش
27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 14 ساعت پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 14 ساعت پيش
12/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 14 ساعت پيش
61/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 14 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 577 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 14 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 14 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1670 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 11 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر