جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

ویژه
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 23 ساعت پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1860 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/1 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ساعت و 26 دقيقه پيش
1/787 میلیارد تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 318 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 19 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
6/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 638 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 4 روز و 16 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 16 ساعت پيش
13/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 17 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 448 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 17 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 17 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 327 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 17 ساعت پيش
150 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 23 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر