جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نوشهر

2 میلیارد تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 12 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 18 ساعت پيش
6/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
980 میلیون تومان
مساحت زمین: 740 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 18 روز پيش
13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
6/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 409 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 14/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نوشهرویلا در نوشهرزمین کجورویلا در کجور