جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تنکابن

4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 3 ساعت پيش
28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 9/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 6 ساعت پيش
4/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 10 ساعت پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 3 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 17 روز و 3 ساعت پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 428 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 4 ساعت پيش
13/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 658 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 4 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 22 ساعت پيش
2/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 4 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 17 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 704 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تنکابنویلا در تنکابنزمین تنکابن بخش خرم آبادویلا در تنکابن بخش خرم آبادزمین نشتاویلا در نشتا