جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تنکابن

7/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 26 دقيقه و 8 ثانيه پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 13 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/28 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 9 ساعت پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 319 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
10/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
3/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
3/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 282 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
4/39 میلیارد تومان
مساحت زمین: 439 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1085 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
6/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1560 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
3/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 18 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تنکابنویلا در تنکابنزمین تنکابن بخش خرم آبادویلا در تنکابن بخش خرم آبادزمین نشتاویلا در نشتا