جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تنکابن

10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2560 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 7 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 720 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 39 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
10/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 3 ساعت پيش
684 میلیون تومان
مساحت زمین: 285 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 11 روز و 1 ساعت پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 16 ساعت پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4723 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 18 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 4 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 3 ساعت پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4723 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 23 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 4 ساعت پيش
3/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 355 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 21 ساعت پيش
3/61 میلیارد تومان
مساحت زمین: 361 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تنکابنویلا در تنکابنزمین تنکابن بخش خرم آبادویلا در تنکابن بخش خرم آبادزمین نشتاویلا در نشتا