جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نکا

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 184 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 213 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 888 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
71/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 337 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نکاویلا در نکا