جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نکا

700 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
670 میلیون تومان
مساحت زمین: 1350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 496 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 518 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 133 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 2580 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 232 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 13 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 19 روز پيش
825 میلیون تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 ماه و 17 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 13600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نکاویلا در نکازمین هزار جریبویلا در هزار جریب