جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بابلسر

965 میلیون تومان
مساحت زمین: 193 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 1 ساعت پيش
1/736 میلیارد تومان
مساحت زمین: 434 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 13 ساعت پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 106 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 12 ساعت پيش
926 میلیون تومان
مساحت زمین: 197 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 22 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 19 ساعت پيش
21/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 180000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 18 ساعت پيش
3/52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 20 ساعت پيش
2/22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2962 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 749 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 23 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت زمین: 149 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 1 روز پيش
1/084 میلیارد تومان
مساحت زمین: 271 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 4 روز پيش
5/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 8 روز پيش
250 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9970 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 25 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 198 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بابلسرویلا در بابلسرزمین بابلسر بخش رودبستویلا در بابلسر بخش رودبستزمین بهنمیرویلا در بهنمیر