جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمانشاه

170 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 13 ساعت پيش
678 میلیون تومان
مساحت زمین: 565 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13/5 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 18 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 22000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 409 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 130 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
26/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 1320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
3/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1350 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: آموزشی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 5 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 19250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 12 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 4 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانشاهزمین پاوهزمین سرپل ذهاب