جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمانشاه

145 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 805 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 7 ساعت پيش
3/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1350 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 20 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 3200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 203 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 62 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
1/42 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 777 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 11 روز پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: آموزشی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 20 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 19250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 27 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 19 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانشاهزمین سرپل ذهابزمین قصر شیرینزمین کنگاور