جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

270 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 15 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
4/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1840 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 247 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 890 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 103 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 8/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 188 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 312 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
28 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 23 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 25 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین آبادانزمین بهبهانزمین خرمشهرزمین دزفولزمین رامهرمززمین شوشتر