جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

900 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 17 ساعت پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 22 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 13 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 800 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 6 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 284 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 14 ساعت پيش
780 میلیون تومان
مساحت زمین: 26000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 234 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 23 ساعت پيش
28 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 23 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 294 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 49 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین آبادانزمین خرمشهرزمین دزفولزمین رامهرمززمین شوشزمین شوشتر