جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 312 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 12 ساعت و 13 دقيقه پيش
13/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 90000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90000 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
5/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 800 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 284 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
780 میلیون تومان
مساحت زمین: 26000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 234 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
28 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 23 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 10 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 5 روز پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 8 روز پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 294 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین آبادانزمین اندیمشکزمین خرمشهرزمین دزفولزمین رامهرمززمین شوشتر