جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8745 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 514 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 12960 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 128 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
3/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1271 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 27/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین خرمشهرزمین دزفول