جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خوزستان

7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 175 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 1 ساعت پيش
80/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11486 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 21 ساعت پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 795 هزار تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 17 روز و 1 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 روز و 8 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
3/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1376 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اهواززمین آبادانزمین خرمشهرزمین دزفولزمین رامهرمززمین هویزه