جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 3 ساعت پيش
1/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 روز و 1 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 روز و 6 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 894 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 72 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 14 ساعت پيش
31/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 23 روز و 3 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 29 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2128 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 71 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 1 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 4250 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 9950 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 21 روز پيش
665 میلیون تومان
مساحت زمین: 1465000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 453 تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت حیدریهزمین جغتایزمین چنارانزمین خوشابزمین درگززمین سبزوارزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کاشمرزمین کلاتزمین نیشابور