جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

30 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 127 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 4 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 26/5 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 5 ساعت پيش
13/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 17 روز و 21 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 8 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 1 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
86 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 86 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 12 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 90 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 888 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 511 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت حیدریهزمین چنارانزمین درگززمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کاشمر