جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

400 میلیون تومان
مساحت زمین: 105 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 1 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 4 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 80 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 2 ساعت پيش
7/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 29/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 5 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 571 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 5 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 60 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 182 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 23 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 270 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تایبادزمین چنارانزمین سبزوارزمین شانديز