جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 445 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 62/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 8 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 16 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 18 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 430 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 813 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 29 روز و 8 ساعت پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 9 روز پيش
598 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
840 میلیون تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
80 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 1600 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین چنارانزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کاشمرزمین نیشابور