جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

123/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 88 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 17 ساعت و 8 دقيقه پيش
31/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 11 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 6 روز و 16 ساعت پيش
309/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 295 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 6 ساعت پيش
4/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 940 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 20 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 360 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 15 ساعت پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 27 روز و 9 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 28 روز و 10 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 200000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
554 میلیون تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت حیدریهزمین جغتایزمین چنارانزمین خوشابزمین درگززمین رشتخوارزمین سبزوارزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین نیشابور