جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: کشاورزی

شماره تماس: 3008-836 (0915)
شماره تماس: 2795-343 (0935)
123
عکس در اولن تماس به واتساپ ارسال خواهد شد.قیمت ملک توافقی و کارشناسانه خواهد بود.قیمت نوشته شده براورد حدودی است.
457 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 روز و 3 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1390 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 791 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 11 ساعت پيش
300 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4514000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 2480 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 1 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
235 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 235 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 865 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 242 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 288 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 43/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 20 روز پيش
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 75000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
3/717 میلیارد تومان
مساحت زمین: 301 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30/11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین سبزوارزمین سرخسزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کاشمر