جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2100000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 23 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 21 ساعت پيش
470 میلیون تومان
مساحت زمین: 630 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 746 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 5 ساعت پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2890 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 24/65 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
7/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 529 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 736 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
21/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 307 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 16 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین سرخسزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین کلات