جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 49000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 204 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 29 روز و 4 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
735 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 263 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 53 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 435 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
27 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
123/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 88 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
31/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 9 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت حیدریهزمین چنارانزمین درگززمین رشتخوارزمین سبزوارزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین نیشابور