جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

600 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 21 ساعت پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 روز و 14 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 19 ساعت پيش
128 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 9 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 635 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 31/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 17 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 26 روز و 6 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 15 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 18 ساعت پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین چنارانزمین شانديززمین فریمانزمین قوچان