جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 17 ساعت پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 15 ساعت پيش
360 میلیارد تومان
مساحت زمین: 70000000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 روز و 17 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 23 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 107 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 575 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 20 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 28 روز و 13 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 2231 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: آموزشی
طول بر اصلی: 47 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 257 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1050 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تربت جامزمین تربت حیدریهزمین چنارانزمین شانديززمین قوچانزمین کاشمرزمین نیشابور