جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

525 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 11 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 24 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 5 ساعت پيش
54 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 19 روز پيش
18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 روز و 7 ساعت پيش
880 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 11 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 407 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
1/08 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
176 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
1/98 میلیارد تومان
مساحت زمین: 206 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
7/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین تایبادزمین چنارانزمین سبزوارزمین شانديززمین قوچانزمین گنابادزمین نیشابور