جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

17/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 522 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 33/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز پيش
1/98 میلیارد تومان
مساحت زمین: 206 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 15 ساعت پيش
1/76 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 21 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1140 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 157 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 16 روز و 11 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 23 ساعت پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 روز و 19 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 5 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 16 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 28 روز و 23 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2130 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین چنارانزمین شانديززمین فریمانزمین قوچانزمین نیشابور