جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان خراسان رضوي

17/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 733 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 23/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 22 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 840 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 23/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 3 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 روز و 4 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 3 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 19 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 19 روز و 16 ساعت پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 2 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 17 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 700 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 22 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 25 روز پيش
68 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2732 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 24/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 62 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین جغتایزمین شانديززمین گناباد