جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 22000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 140 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 6 ساعت پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 342 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 14 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 8 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1825 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 876 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 4 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 8 ساعت پيش
1/692 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3525 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 480 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 2750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4730 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 528 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 86 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 4 روز پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بافتزمین سیرجان