جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

1/56 میلیارد تومان
مساحت زمین: 322 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ساعت و 56 دقيقه پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 3 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1150 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 391 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 14 ساعت پيش
2/86 میلیارد تومان
مساحت زمین: 143 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 694 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 529 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1850 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
119 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 680 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین زرندزمین سیرجان