جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

275 میلیون تومان
مساحت زمین: 13750 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 28 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 108 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 46/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 343 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 612 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
245 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 816 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین جیرفتزمین سیرجان