جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 342 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 16 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 566 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
54 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
2/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 381 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13/4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 344 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15/1 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
1/422 میلیارد تومان
مساحت زمین: 142 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 22000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 140 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1825 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 876 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
1/692 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3525 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 480 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین سیرجانزمین شهر بابک