جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

80 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 روز و 16 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 9 ساعت پيش
3/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 114 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 20 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 6175 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 8 روز و 18 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 577 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 17 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 232 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 216 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 6250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 725 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 525 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 57 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 283 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین رفسنجانزمین سیرجانزمین کوهبنان