جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

4/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 23 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 14 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1850 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مالک 23 روز و 19 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 22 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
119 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 680 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
40 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3054 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین سیرجانزمین قلعه گنج