جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 13 ساعت پيش
119 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 680 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 8 ساعت پيش
4/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 13 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 340 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 18 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
40 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3054 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
570 میلیون تومان
مساحت زمین: 219 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 937 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بمزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین سیرجان