جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

660 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 6 ساعت و 4 دقيقه پيش
3/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 114 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 20 ساعت پيش
570 میلیون تومان
مساحت زمین: 219 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 16 ساعت پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 937 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 23 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 15 روز و 10 ساعت پيش
449/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 14 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 321 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 1 ساعت پيش
1/82 میلیارد تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16/5 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 7 ساعت پيش
1/96 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 653 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 192 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 525 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 57 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 128 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین بمزمین جیرفتزمین رفسنجانزمین سیرجانزمین کوهبنان