جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان کرمان

29/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 27000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 259 متر
آگهی توسط مالک 22 ساعت و 46 دقيقه پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
765/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 13 روز و 3 ساعت پيش
33 میلیون تومان
مساحت زمین: 525 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 62 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 8 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 748 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 22 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 818 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
340 میلیون تومان
مساحت زمین: 506 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 671 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 535 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20/6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5800 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 775 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
448 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 152 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8/25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرمانزمین بردسیرزمین بمزمین رفسنجانزمین سیرجانزمین کوهبنان