جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 9 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 818 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 7 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 5 ساعت پيش
875 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 12 روز و 20 ساعت پيش
200 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 46/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 13 روز و 17 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1330 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 11/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 20 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 4 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 21 روز و 10 ساعت پيش
1/02 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 16 ساعت پيش
9/369 میلیارد تومان
مساحت زمین: 342 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 27/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 25 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 90000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 222 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 28 روز و 17 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین تیران و کرونزمین خمینی‌شهرزمین شاهین‌شهرزمین شهرضازمین فریدونشهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین لنجانزمین مبارکهزمین نجف‌آبادزمین نطنز