جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 12 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 161 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 6 ساعت پيش
5/82 میلیارد تومان
مساحت زمین: 291 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 21 روز و 14 ساعت پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 28 روز و 16 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 18 ساعت پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 55/5 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 10 ساعت پيش
265 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
4/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 25/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19/2 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 670 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 746 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین آران و بیدگلزمین برخوارزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین شاهین‌شهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین نجف‌آباد