جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 268 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 11 ساعت پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 11 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 937 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 15 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 6750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 111 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 8 روز و 20 ساعت پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 15 ساعت پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 6750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 146 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 15 روز و 18 ساعت پيش
29 میلیارد تومان
مساحت زمین: 640 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 45/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 186 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 18 ساعت پيش
57 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 81 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 21 ساعت پيش
10/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 22 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 274 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 153 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 14 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین آران و بیدگلزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین دهاقانزمین شهرضازمین فریدونشهرزمین کاشانزمین گلپایگانزمین لنجانزمین مبارکهزمین نجف‌آباد