جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1340 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 ساعت و 15 دقيقه پيش
1/014 میلیارد تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 15 ساعت پيش
390 میلیون تومان
مساحت زمین: 1060 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 367 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 21 ساعت پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 315 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 809 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 12 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 15 ساعت پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 23 ساعت پيش
1/03 میلیارد تومان
مساحت زمین: 213 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 23 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/9 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 23 ساعت پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 19 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 504 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 257 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز و 16 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 3531 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2066 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 51/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین اردستانزمین برخوارزمین تیران و کرونزمین چادگانزمین خمینی‌شهرزمین شاهین‌شهرزمین شهرضازمین فریدنزمین فریدونشهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین لنجانزمین مبارکهزمین نجف‌آباد