جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 588 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 17 ساعت و 42 دقيقه پيش
1/92 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 3 ساعت پيش
6/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 23 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 9 روز و 2 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 88 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6/5 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 18 ساعت پيش
285 میلیون تومان
مساحت زمین: 248 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 17 ساعت پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 16 روز پيش
17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 2 ساعت پيش
13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 21 ساعت پيش
1/32 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 23 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 14 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 22 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین چادگانزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین سمیرمزمین شاهین‌شهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین لنجانزمین مبارکهزمین نجف‌آباد