جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

700 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 3 ساعت و 19 دقيقه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13/35 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 21 ساعت پيش
5/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مالک 8 روز و 1 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/6 میلیون تومان
کاربری: اداری
آگهی توسط مالک 8 روز و 1 ساعت پيش
1/671 میلیارد تومان
مساحت زمین: 334 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 11 ساعت پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 525 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 19 روز و 20 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 9 ساعت پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 151 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 62/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 15 ساعت پيش
70 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7300 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 9/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 9 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 27 روز و 9 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 340 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 5 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 20 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین آران و بیدگلزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین شاهین‌شهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین مبارکهزمین نجف‌آباد