جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اصفهان

4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 363 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 35 دقيقه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 486 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 22 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 402 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9/9 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 13/2 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 2 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 218 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 5 روز و 3 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 113 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 7 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 9 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 13 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 10 روز پيش
530 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 12 روز و 16 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 22 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 304 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 19 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 19 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین اردستانزمین برخوارزمین خمینی‌شهرزمین خوانسارزمین شاهین‌شهرزمین شهرضازمین فریدنزمین فریدونشهرزمین فلاورجانزمین کاشانزمین گلپایگانزمین مبارکهزمین نجف‌آباد