جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در بندرعباس

23 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 383 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز و 20 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
384 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 ماه و 2 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 11 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 23 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 24 روز پيش
4/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بندرعباس