جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان هرمزگان

8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 595 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 2100 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
3/53 میلیارد تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 25 روز پيش
162 میلیارد تومان
مساحت زمین: 540000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 13 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 61 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
620 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 5 ماه و 17 روز پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 107 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 530 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 19 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 504 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 8 ماه و 17 روز پيش
23 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 383 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 24 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بندرعباسزمین بندرلنگهزمین جاسکزمین قشمزمین میناب