جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان همدان

650 میلیون تومان
مساحت زمین: 219 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
723 میلیون تومان
مساحت زمین: 964 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 15 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 43000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 116 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 85 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
500 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 10 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 37 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین همدانزمین بهارزمین تویسرکانزمین ملایر