جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان همدان

2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 11 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 10200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 49 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 83 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
1/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 422 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 690 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1140 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین همدانزمین ملایر