جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان همدان

2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 17 ساعت پيش
670 میلیون تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
329 میلیون تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 10 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 85 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1400 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 26 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 3 روز پيش
182 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 18 روز پيش
575 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 20 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 3000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 ماه و 1 روز پيش
4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 340000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین همدانزمین تویسرکانزمین فامنین