جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

926/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 1684 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 روز و 4 ساعت پيش
319 میلیون تومان
مساحت زمین: 1450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 23 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 3000 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 2 ساعت پيش
144 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 6 ساعت پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 21 ساعت پيش
96 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 548 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 26 روز و 3 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
4/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12363 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 396 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 272 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین بندرگززمین علی آبادزمین کردکویزمین گمیشانزمین گنبدکاووسزمین مینودشت