جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

46 میلیارد تومان
مساحت زمین: 36000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 220 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 13 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 25 روز و 2 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 128 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 260 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 740 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 101 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
22/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 247 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 688 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
31 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین علی آبادزمین کردکویزمین کلالهزمین گالیکشزمین گنبدکاووس