جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

10/071 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4578 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 226 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 22 ساعت پيش
285 میلیون تومان
مساحت زمین: 1425 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 7 ساعت پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 886 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
5/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1995 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
337/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22/5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 14 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین کردکویزمین کلالهزمین گالیکشزمین گنبدکاووس