جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 12 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 10 روز و 7 ساعت پيش
206/4 میلیون تومان
مساحت زمین: 188 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 261 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 24 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 114 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
868 میلیون تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13/35 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
3/78 میلیارد تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14/8 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 18 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 195 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
199/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/75 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین آق‌قلازمین بندرگززمین علی آبادزمین کردکویزمین کلالهزمین گنبدکاووسزمین مینودشت