جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

520 میلیون تومان
مساحت زمین: 156 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 7 ساعت پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 16 ساعت پيش
28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 16 ساعت پيش
490 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 11 روز پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2170000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 46 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 17 روز پيش
329 میلیون تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
3/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 23 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 29 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 446 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
66/3 میلیون تومان
مساحت زمین: 85 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 780 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
1/08 میلیارد تومان
مساحت زمین: 492 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 835 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 958 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آق‌قلازمین بندرگززمین علی آبادزمین مینودشت