جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

ویژه
1/588 میلیارد تومان
مساحت زمین: 722 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 19 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 13 ساعت و 50 دقيقه پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 145 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 10 ساعت پيش
385 میلیون تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 836 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
1/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 52 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 220 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 11 روز پيش
754 میلیون تومان
مساحت زمین: 290 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین بندرگززمین کردکویزمین گنبدکاووس