جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

300 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 10 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 435 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 15 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
1/379 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
8/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 3 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
245 میلیون تومان
مساحت زمین: 247 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 991 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/5 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 317 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین بندرگززمین ترکمنزمین علی آبادزمین کردکویزمین کلالهزمین مینودشت