جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

75 میلیون تومان
مساحت زمین: 740 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 101 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 روز و 8 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 4 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 35 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 23 ساعت پيش
22/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 21 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 247 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 688 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
31 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 940 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
1/239 میلیارد تومان
مساحت زمین: 413 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین رامیانزمین علی آبادزمین کردکویزمین کلالهزمین گالیکشزمین گمیشانزمین گنبدکاووسزمین مینودشت