جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

690 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
5/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 21 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 435 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
1/379 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
8/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین بندرگززمین رامیانزمین کردکویزمین مینودشت