جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

12/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 39 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 625 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
2/624 میلیارد تومان
مساحت زمین: 328 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 294 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1485 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
1/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 57000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 33000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین آق‌قلازمین گنبدکاووس