جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان گلستان

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 22 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 195 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
199/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/75 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
939 میلیون تومان
مساحت زمین: 311 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 685 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 241 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
12/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 320000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 39 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 600 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 625 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین گرگانزمین آزادشهرزمین آق‌قلازمین علی آبادزمین گنبدکاووس