جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

115 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 17 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/8 میلیون تومان
کاربری: آموزشی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 25 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 6500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 54 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 29 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 394 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 558 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 3 روز پيش
82 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 455 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 3 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 7 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 239 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 418 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 2 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 7 روز پيش
32 میلیون تومان
مساحت زمین: 140 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 228 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/5 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 7 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 12 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین بواناتزمین پاسارگادزمین جهرمزمین خرم بیدزمین سروستانزمین فراشبندزمین فسازمین فیروزآبادزمین قیروکارزینزمین کازرونزمین مرودشتزمین ممسنی