جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

1/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1972 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 649 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 8 روز و 15 ساعت پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 294 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 16 ساعت پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 570 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 25 روز و 1 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 214 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 11 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 248 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 403 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12/7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 36 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 133 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 338 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 133 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین دارابزمین سپیدان