جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

280 میلیون تومان
مساحت زمین: 416 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 673 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 روز و 12 ساعت پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 27 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 11 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 347 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 2 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
2/31 میلیارد تومان
مساحت زمین: 385 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
43/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 485 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
760 میلیون تومان
مساحت زمین: 423 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
133 میلیون تومان
مساحت زمین: 246 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 540 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 382 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 549 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 202 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین بواناتزمین پاسارگادزمین جهرمزمین رستمزمین سروستانزمین فسازمین فیروزآبادزمین کازرونزمین مرودشتزمین ممسنی