جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
1/462 میلیارد تومان
مساحت زمین: 41789 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 599 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
235 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 164 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 978 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 166 تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین بواناتزمین رستمزمین سپیدانزمین سروستانزمین فیروزآبادزمین کازرونزمین مرودشتزمین ممسنی