جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 302 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 15 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
460 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 460 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
640 میلیون تومان
مساحت زمین: 121 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
360 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10000 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین فیروزآباد