جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

37 میلیارد تومان
مساحت زمین: 580000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 63 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 508 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 39/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14000 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 146 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 27 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 190000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 9 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 22 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 22 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 155 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین اقلیدزمین پاسارگادزمین سپیدانزمین مرودشت