جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 36 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20/5 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 18 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 133 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 338 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 133 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 18 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 24 روز و 19 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
74 میلیون تومان
مساحت زمین: 324 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 228 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 324 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 64000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 818 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
82/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
160 میلیارد تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
160 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 12/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین بواناتزمین دارابزمین رستمزمین مرودشت