جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14000 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 14 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 146 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 3 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 27 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 18 روز و 8 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 190000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 9 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 27 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 8 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 27 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 155 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 13 روز پيش
155 میلیون تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 540 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
450 میلیارد تومان
مساحت زمین: 710000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 633 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 350 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
390 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین استهبانزمین اقلیدزمین سپیدان