جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

330 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
3/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 305 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
300 میلیارد تومان
مساحت زمین: 863000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 347 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
37 میلیارد تومان
مساحت زمین: 580000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 63 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 508 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 39/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 9 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14000 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 26 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین استهبانزمین اقلیدزمین پاسارگادزمین سپیدانزمین مرودشتزمین نی‌ریز