جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

155 میلیون تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 540 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 29 روز و 10 ساعت پيش
450 میلیارد تومان
مساحت زمین: 710000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 633 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 350 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
390 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
156/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
6/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 450000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 27 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 27 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
82 میلیارد تومان
مساحت زمین: 41000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین استهبانزمین اقلیدزمین جهرم