جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان فارس

82/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 15 ساعت پيش
160 میلیارد تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 7 روز و 1 ساعت پيش
160 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 12/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
1/08 میلیارد تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 791 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
1/462 میلیارد تومان
مساحت زمین: 41789 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 34 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 599 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
235 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شیراززمین آبادهزمین بواناتزمین دارابزمین رستمزمین سپیدانزمین سروستانزمین فیروزآبادزمین کازرونزمین ممسنی