جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان بوشهر

3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 75 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
88 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 366 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
15/155 میلیارد تومان
مساحت زمین: 108250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 280 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 470 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1892 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 895 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 837 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 27 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین بوشهرزمین دشتستانزمین کنگان