جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 1 ساعت پيش
2/431 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8094 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 692 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 256 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 507 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
1/931 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6970 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 277 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 9 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 90 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 156 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 193 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 155 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 17 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 94 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین تکابزمین چایپارهزمین خویزمین سلماسزمین مهاباد