جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 18 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 114 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 701 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 114 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 286 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 769 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
2/431 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8094 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 25 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 692 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 27 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 118 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 23 روز پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2350 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 27 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 12 ماه و 2 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین خویزمین مهاباد