جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

700 میلیون تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 28 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 1 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4992 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 533 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
1/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 313 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
4/28 میلیارد تومان
مساحت زمین: 428 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
213 میلیون تومان
مساحت زمین: 3550 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 7250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 28500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 491 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 207 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 85 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین خویزمین میاندوآب