جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

89/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 359 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز و 23 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 13 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 243 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/65 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 2 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
95 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 118 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2350 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 65 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 277 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 183 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
48 میلیون تومان
مساحت زمین: 22 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین بوکانزمین تکابزمین چایپارهزمین خویزمین مهابادزمین میاندوآب