جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

40 میلیون تومان
مساحت زمین: 199 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 201 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 ساعت و 51 دقيقه پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 16 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/8 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 19 ساعت پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 7 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 385 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 5 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 162 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 14 ساعت پيش
117 میلیون تومان
مساحت زمین: 324 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 361 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 23 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 132 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 454 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1070 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 18/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1180 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین عجب‌شیرزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین میانهزمین ورزقانزمین هریسزمین هشترود