جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

ویژه
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 388 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 46 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 23 ساعت پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 3 ساعت پيش
4/83 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1510 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 46 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 444 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 50 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 10 روز پيش
1/384 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 257 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 389 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 24 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
504 میلیون تومان
مساحت زمین: 4200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
64 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین میانهزمین هریسزمین هشترود