جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 15 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 515 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 7 ساعت پيش
109 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5401 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12348 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 647 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
1/12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 17 روز پيش
7/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
495 میلیون تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 653 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 28 روز پيش
485 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1005 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 99 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین بستان آبادزمین مراغهزمین مرند