جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

ویژه
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 8 روز پيش
110 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 155 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 12 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 22 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1066 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 25 روز و 16 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
215 میلیون تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 347 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 115 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
4/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 21/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 86 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین بستان آبادزمین شبسترزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین میانهزمین هشترود