جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

450 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 5 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 150000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 16 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 598 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 468 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 7 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 2250 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 31 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 24 روز و 11 ساعت پيش
3/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 81600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 196 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 114 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 46 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 38 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 350 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 45000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 642 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین بستان آبادزمین جلفازمین شبسترزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین میانهزمین هشترود