جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 ساعت و 31 دقيقه پيش
660 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 1 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 431 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 16 ساعت پيش
208/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 347 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 19000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 20 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 162 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 23 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 324 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 22 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 16 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 6 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 280 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 22 روز و 22 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 16000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 16000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین شبسترزمین عجب‌شیرزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین ورزقانزمین هریسزمین هشترود