جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

495 میلیون تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 روز و 10 ساعت پيش
7/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 20 روز و 11 ساعت پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 653 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
485 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1005 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 99 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1750 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 85 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
38 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 38 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 10 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 866 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 122 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین بستان آبادزمین شبسترزمین مراغهزمین مرند