جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 904 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 روز و 10 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 26 روز و 14 ساعت پيش
115 میلیون تومان
مساحت زمین: 147 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 782 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 7 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 350 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 2200 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
975 میلیون تومان
مساحت زمین: 4750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 205 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین بستان آبادزمین شبسترزمین مرند