جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 6 ساعت پيش
1/31 میلیارد تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 23 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3925 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 509 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 428 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 14 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 809 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 20 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین بستان آبادزمین سراب