جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1750 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 85 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 22 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 1 ساعت پيش
38 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 38 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 866 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 122 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
3/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
148 میلیون تومان
مساحت زمین: 3700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 14 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 24 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 142 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 24 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 612 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 98 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 26 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 9 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین شبسترزمین مراغه