جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 28279 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 459 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 روز و 4 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 108 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 111/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 4 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 262 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 11/92 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 20 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 27 روز و 2 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 2 روز پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 647 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
1/35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
27/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 70000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 390 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 14 روز پيش
430 میلیون تومان
مساحت زمین: 158 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 795 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 628 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین بنابزمین شبسترزمین مراغهزمین مرند