جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

110 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 14 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 870 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 517 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 20 روز و 19 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 22 ساعت پيش
16/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1117 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 18 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 731 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
12 میلیارد تومان
تعداد بر: 3 بر
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 14 روز پيش
8/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1021 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 25 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین بستان آبادزمین جلفازمین شبستر