جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 690 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 5 ساعت پيش
18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 12000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 15 ساعت پيش
2/745 میلیارد تومان
مساحت زمین: 61 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 45 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 22 روز و 12 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 214 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1800 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
130 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 108/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 9 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 233 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 27 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اهرزمین بستان آبادزمین جلفازمین شبستر