جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 روز و 6 ساعت پيش
690 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 115 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 8 روز و 22 ساعت پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 7 ساعت پيش
4/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 21/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 18 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 86 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 2 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 15 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 41 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 210 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 11 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
135 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 13/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 160 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23595 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 63 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین بستان آبادزمین بنابزمین سرابزمین شبسترزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین میانهزمین هریسزمین هشترود