جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 12 روز و 13 ساعت پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 733 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 135 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 16 ساعت پيش
40/799 میلیارد تومان
مساحت زمین: 240000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 169 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
815 میلیون تومان
مساحت زمین: 582 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 9930 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 102 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 27 روز پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 28 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 305 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 5 ماه و 6 روز پيش
640 میلیون تومان
مساحت زمین: 6400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 6 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 29 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 17 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 128 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 18 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 10 ماه و 19 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین خلخالزمین کوثرزمین مشگین‌شهرزمین نمین