جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

5/811 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5535 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 153 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 12 ساعت پيش
99/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
2/64 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 76 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2060 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 194 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 533 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 686 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
2/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1451 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
680 میلیون تومان
مساحت زمین: 5650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین خلخالزمین سرعینزمین مشگین‌شهر