جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

840 میلیون تومان
مساحت زمین: 42000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 20 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 414 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 733 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 135 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
40/799 میلیارد تومان
مساحت زمین: 240000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 169 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 8 روز پيش
815 میلیون تومان
مساحت زمین: 582 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 11 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 9930 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 102 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین سرعینزمین مشگین‌شهرزمین نمین