جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

815 میلیون تومان
مساحت زمین: 582 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 16 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 9930 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 102 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 10 ساعت پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 305 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 238 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 44 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 9942 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 100000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 300 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین بیله سوارزمین خلخالزمین سرعینزمین کوثرزمین مشگین‌شهرزمین نمین