جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در نظرآباد

72 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 22 ساعت و 36 دقيقه پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 13 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 950 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 1025 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 48 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 65 هزار تومان
کاربری: دامپروری
طول بر اصلی: 55 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
6/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 348 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 10 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 84 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 7 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 111 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 15 روز پيش
262/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 75000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین نظرآبادزمین تنکمان