جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

9/625 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 21 ساعت پيش
100 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 16 ساعت پيش
470 میلیون تومان
مساحت زمین: 2040 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 64 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 1 ساعت پيش
99/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 19/9 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 14 ساعت پيش
2/199 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4400 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 499 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 10 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 14 روز پيش
70 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
12/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 18 روز پيش
6/48 میلیارد تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 24 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 402 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 22/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج