جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان البرز

فوق العاده
295 میلیون تومان
مساحت زمین: 214 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 3317-516 (0912)
1/1 هزار
زمین 3 نبش 214 متری در بهترین منطقه فاز 4 شهر جدید هشتگرد، آماده برای ساخت
ویژه
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 18 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 437 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 503 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 ساعت و 44 دقيقه پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 257 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 ساعت و 52 دقيقه پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 285 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 19 ساعت و 37 دقيقه پيش
78 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 6/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 7 ساعت پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 20 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 213 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 845 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 9 روز و 10 ساعت پيش
109/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 499 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 16 ساعت پيش
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 25000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 19 ساعت پيش
13 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 20 ساعت پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 49 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 20 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین طالقانزمین نظرآبادزمین هشتگرد