جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان البرز

2/622 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 10 ساعت پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 12 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 13 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 17 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 65 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 14 ساعت پيش
25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 18 ساعت پيش
13/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 905 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 4 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 101 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 14 روز و 12 ساعت پيش
135 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 27 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 13 ساعت پيش
8/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 21/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 13 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 14 ساعت پيش
4/48 میلیارد تومان
مساحت زمین: 640 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 17 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین طالقانزمین نظرآبادزمین هشتگرد