جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان البرز

فوق العاده
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 395 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر

شماره تماس: 6910-242 (0935)
شماره تماس: 5847-408 (0935)
11
آب و برق و گاز تا سر زمین ده دقیقه تا شهرک طالقان دیوارکشی شده قطعه5 بدون پرتی و دارای حق آب
16/26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 813 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر

شماره تماس: 1896-125 (0912)
شماره تماس: 1896-125 (0910)
958
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2659 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 2 روز و 4 ساعت پيش
830 میلیون تومان
مساحت زمین: 830 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 5 ساعت پيش
4/194 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2330 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 22 ساعت پيش
1/47 میلیارد تومان
مساحت زمین: 840 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 17 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 19 ساعت پيش
1/48 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز و 1 ساعت پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 4 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 23 ساعت پيش
40 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
77/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 15/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 5 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین طالقانزمین نظرآبادزمین هشتگرد