جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان البرز

2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 75 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 560 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 19 ساعت پيش
6/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
480 میلیون تومان
مساحت زمین: 980 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 489 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 18 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 1 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 4 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 49 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 3 ساعت پيش
40 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/7 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 18 ساعت پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 642 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 18 روز و 21 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 76 متر
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 23 ساعت پيش
32/34 میلیارد تومان
مساحت زمین: 58800 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 1 ساعت پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 270 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 11 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین طالقانزمین نظرآبادزمین هشتگرد