جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 290 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 11 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20/45 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه پيش
19/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 2 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 390 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 2 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 3 روز پيش
190 میلیارد تومان
مساحت زمین: 944956 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 201 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 5 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 8 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 235 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 12 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 330 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
21/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 18 روز پيش
3/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2109 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج