جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 15 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 628 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
185 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 561 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 16 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 825 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 848 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
840 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 23 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
4/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 520 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 25 روز پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
325 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1160 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 431 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 650 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 261 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج