جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

50 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 25 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 12 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 ماه و 13 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 8 ماه و 14 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 16 روز پيش
442/8 میلیون تومان
مساحت زمین: 1384 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 2 روز پيش
787 میلیون تومان
مساحت زمین: 2626 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 299 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 2 روز پيش
1/149 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2737 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 419 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 ماه و 6 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 835 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 778 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 6 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 9 روز پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 206 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 13 روز پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 365 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 26 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 11 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر