جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

35 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 ماه و 13 روز پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 14 روز پيش
520 میلیون تومان
مساحت زمین: 205 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 18 روز پيش
10/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3120 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 20 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 26 روز پيش
2/325 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 130 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 28 روز پيش
26 میلیارد تومان
مساحت زمین: 26000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
طول بر اصلی: 85 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 2 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 525 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 525 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 7 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 22 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 8 ماه و 13 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 128 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 13 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 14 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 17/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر