جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

207 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 23 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 2 روز پيش
53 میلیون تومان
مساحت زمین: 119 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 445 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 13 روز پيش
6/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 24/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 10 روز پيش
880 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 14 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1509 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 165 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 18 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 22 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 26 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر