جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

400 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
117 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
3/745 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1070 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
275 میلیون تومان
مساحت زمین: 110 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 10 ساعت پيش
1/14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2850 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 11 ساعت پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 11 ساعت پيش
112/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 11 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 576 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 12 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر