جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

3/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 28 روز پيش
336 میلیون تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 29 روز پيش
654 میلیون تومان
مساحت زمین: 436 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 29 روز پيش
245 میلیون تومان
مساحت زمین: 276 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 887 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 2 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 1150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 652 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 2 روز پيش
3/52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 2 روز پيش
378 میلیون تومان
مساحت زمین: 421 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 897 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 2 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 309 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 2 روز پيش
295 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 797 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
995 میلیون تومان
مساحت زمین: 2845 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 349 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 6 روز پيش
1/697 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6790 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 249 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 6 روز پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 7/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر