جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 21 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 552 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 434 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
825 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 22 روز پيش
1/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 517 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 23 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 23 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 863 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 24 روز پيش
525 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 24 روز پيش
676 میلیون تومان
مساحت زمین: 410 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 25 روز پيش
510 میلیون تومان
مساحت زمین: 430 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 26 روز پيش
235 میلیون تومان
مساحت زمین: 248 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 947 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 26 روز پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر