جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

430 میلیون تومان
مساحت زمین: 330 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 15 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 15 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 535 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 15 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 15 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 405 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 18 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 772 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 29 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 18 روز پيش
780 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 19 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
290 میلیون تومان
مساحت زمین: 622 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 72 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر