جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در رامسر

340 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 9 ساعت پيش
1/275 میلیارد تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 10 ساعت پيش
410 میلیون تومان
مساحت زمین: 472 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 868 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 10 ساعت پيش
384 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 1 ساعت پيش
1/38 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1536 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 898 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 2 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 10 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 10 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 10 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 10 ساعت پيش
149/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 10 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 10 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 11 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین رامسرویلا در رامسر